PRIMA LA MUSICA雅金获奖名单
奥地利国家音乐比赛(维也纳州)
WechatIMG271
2023年2月20到28日的奥地利国家青少年儿童音乐比赛(Prima a musica),由奥地利国家主办,总统府支持。2023年度的赛事,除了管乐和打击乐,其他乐器专业不设独奏比赛选项,但设有室内乐比赛选项,如钢琴四手联弹及钢琴与其他器乐组成乐团参赛。雅金学校发挥学员人数众多老师们可以共同指导的优越条件,组织报名参加比赛,州级预选比赛会在学校所在地维也纳进行,全国总决赛于2023年5月18-29日之间在Graz举行。

https://www.primalamusicawien.com
奥地利国家青少年音乐比赛官网
教育成果是硬道理!
Jacquin Junior 雅金少年即兴创意戏剧    


Tian Xia  夏天  
一等奖
Yuran Ling 凌宇然 
一等奖
Yuxin Ling 凌宇欣  
一等奖
Haoming Qu 曲浩铭   
一等奖
Karin Huang  
一等奖
Katarina Huang   
一等奖
Alex Ma   
一等奖

Andri Kyriakou & Jacquin Junior: Titel: „Auf der Suche nach der Zauberflöte und dem Wunderochsen“ Untertitel: 
Ein Musik- und Bewegungstheater nach einem chinesischen Märchen.

钢琴四手联弹 

Tian Xia  夏天  
一等奖
Juntong Li  李濬桐
一等奖


钢琴 大提琴 小提琴三重奏
Wang Tian 王添   (钢琴)
一等奖

钢琴四手联弹  
              
Stephan Eckhardt
三等奖
Ervin XU 
三等奖
Zeng Weitong  曾炜桐
三等奖
Liu Yusheng  刘愉圣          
三等奖  
Vanessa LAM
三等奖 
Zhou Yiyi      周依依 
三等奖 
Xinyi Wang    王馨仪  
三等奖 
Louis Ye        叶益岚
三等奖 
Ruohuan Wang   王若欢 
三等奖 
Felix Jin  
三等奖 
Chen Zhaorong  陈昭融
荣誉奖
Chen Marco        陈奕寰 
荣誉奖
Fiona Li     
荣誉奖
Maxwell Weiß
荣誉奖
Christina Zhang
荣誉奖
Andy Ye 
荣誉奖
Yun Qi YU     于韫琦  
荣誉奖
Henry Peng   彭景丞
荣誉奖
Eric Mei 
荣誉奖
Jakob Li 
荣誉奖
Yingying Julie Zhu  
荣誉奖
Haorui QU  曲浩锐 
荣誉奖
Joyce MA 
荣誉奖
Weihua Su  苏炜华 
荣誉奖
Lucy MENG
荣誉奖
Leon MENG
荣誉奖
Chen Zihan 陈孜涵
荣誉奖
Henry Lin 
荣誉奖
Yang Yunqi  杨运琪 
荣誉奖
Zhu Chenrui 
荣誉奖
                  
小提琴二重奏

Tian Xia         夏天  
荣誉奖
Yuran Ling     凌宇然
荣誉奖             
                  

获奖的荣誉证书,由维也纳副市长与大赛评委共同签署
所有获奖证书陆续更新中。。。。

浏览次数:105